Kənddə mən görürəm

Mən Takoyam. Mən nənəm və babamla kənddəyəm.

Mən həyətdə Pakonu və Takonu görürəm. Mən həyətdə it görürəm.

Mən həyətdə ata və anamı görürəm.

Mən həyətdə nənə və babamı görürəm.

Mən həyətdə pişik görürəm. Mən həyətdə toyuq görürəm. Mən həyətdə xoruz görürəm.

Mən həyətdə at görürəm. Mən həyətdə küçük görürəm.

Mən gül görürəm. Mən ağac görürəm. Mən kol görürəm.

Mən çəpər görürəm. Mən darvaza görürəm. Mən bulaq görürəm. Mən quyu görürəm.

Mən zirzəmi görürəm.

Mən toyuq hinini görürəm.

Mən tövləni görürəm.

Mən bostan görürəm. Mən zəmi görürəm. Mən zəmidə qarğıdalı görürəm.