O deyil

O, müəllim deyil.

O, polis deyil.

O, əsgər deyil.

O, prezident deyil.

O, hüquqşünas deyil.

O, pilot deyil.

O, aktyor deyil.

O, həkim deyil.

O, şəfqət bacısı deyil.

O, qız deyil.

O oğlandır. O Pakodur.

O, Toko deyil. O, Takodur. O, Toko və ya Pako deyil.

O, oğlan dedyil. O, qızdır. O, Takodur.

Pako müəllim deyil, o şagirddir.

Tako həkim deyil, o da şagirddir.