Ailə

Mən Pakoyam.

Mən kitab götürürəm.

Mən dəftər götürürəm.

Mən karandaş götürürəm.

Mən qələm götürürəm.

Mən məktəbə gedirəm.

Mən Tokoyam.

Mən kitab götürürəm.

Mən dəftər götürürəm.

Mən karandaş götürürəm.

Mən qələm götürürəm.

Mən məktəbə gedirəm.

Mən Takoyam.

Mən kitab götürürəm.

Mən dəftər götürürəm.

Mən karandaş götürürəm.

Mən qələm götürürəm.

Mən məktəbə gedirəm.