15.02. დაემატა 6 სხვადასხვა დონის წიგნი

დაემატა 6 სხვადასხვა დონის წიგნი:

 

მე-8 დონეზე: ანიკოს და ვანიკოს არდადეგები

მე-10 დონეზე: ნაყინის სახლი; ტრამვაი

მე-15 დონეზე: ნიკოლა ტესლა; ვენეცია

მე-17 დონეზე: ძუკუ, კიკუ, ალუ და პატარა ქალაქი.