15.02. დაემატა დარგობრივი მიმართულების 16 წიგნი

დარგობრივი მიმართულების წიგნები შეივსო ბუნების სექციის 16 წიგნით:

ფერადი ზღვები

სიდნეი

ლონდონი

გაზაფხული

რიო

ტოკიო

მეხიკო

გიოთჰორნი

მაჩუ პიქჩუ

იაპონია

რაჭა

უცნაური ცხოველები

არწივი

უდაბნო

მუხა

 

მყინვარებიდააისბერგები