Binokl

Giriş

Binokl nədir? Binokl maraqlı əşyadır. O həm də faydalıdır. Binoklla oğlan da, qız da maraqlanır. Binoklun böyüyün də, kiçiyin də xoşuna gəlir. Binokl həm oyuncaq və həm də ciddi əşyadır. İnsanlar binokldan ov zamanı istifadə edirdilər. Bir də insanlar binokldan turist səyahəti zamanı da istifadə edirdilər. Teatr binoklu da var. Teatr binoklu ilə insanlar tamaşaya baxırlar..

Əvvəllər insanlar tez-tez bir-biri ilə döyüşürdülər. Mübarizə zamanı onlar binokldan istifadə edirdilər.

Binoklu daha necə istifadə etmək olar?

Binoklun xüsusi şüşəsi var. Binoklun şüşəsi ilə əşyaları böyütmək olar. Bu şüşədə uzaq əşyalar yaxın görünür.

İlk dəfə hərbçilər binokldan İkinci Dünya müharibəsi zamanı istifadə etməyə başladılar. Binoklla hərbçilər uzaqda gizlənmiş düşməni yaxşı görürdülər.

Binoklun tarixi çox maraqlı və qədimdir.

İlk binokl on doqquzuncu əsrdə İqnasio Foro tərəfindən İtaliyada icad olunmuşdur. Tezliklə binokl Almaniyada və Amerikada da meydana gəldi. Amlanlar binoklu daha da yaxşılaşdırdılar. Alman binoklu indi də dünyada çox maraqlıdır.

Tezliklə yaponiyalılar da binoklla maraqlandılar. Onlar binoklu Amerikadan götürmüşdülər.

Son söz

Sənin binoklun varmı? Düşünürəm ki, artıq fikirləşirsən ki, binoklla nəyə baxardın. Hazırda onu almaq elə də çətin deyil. Binoklu ovçular və ya texnika mağazasından almaq olar.

Binokldan necə istifadə etmək lazım olduğu da çox vacibdir. Binoklda təsviri quraşdırmaq lazımdır. İndi də binokla baxın! Siz binokldan möcuzə görəcəksiniz....