Zezva və Mzia

Bir neçə il öncə (1999-2001 il.) Gürcüstanda arxeoloji qazıntılar zamanı qədim insanın bədən hissələrini tapdılar. Alimlər bu bədənin hissələrindən şəkli bərpa etdilər və kişi və qadının şəkli-

1

1

ზეზვა და მზია

ni aldılar. Onlar adlar da seçildi: Zezva və Mzia.

Bu qədim insanın bədən hissələri Dmanisi şəhərində aşkar edildi və alimlər hesab edirlər ki, onlar 1,8-1,7 milyon il öncə yaşamışdırlar. Bundan irəli gələrək,

2

2

dünyada Afrikadan sonra ən qədim insanın sümükləri Dmanisidə tapılmış və məhz bunun üçün də alimlər onları “Dmanisinin ilk avropalıları” adlandırmışdılar.

3

3

Zezva və Mzianın bədən quruluşu müasir insanın bədən quruluşundan çox fərqlənir. Alimlər arxe-oloji qazıntılar nəticə-sində tapılmış bədənin, əsasən də baş hissələrinin əsasında onların sifətlərini yarada bildilər. Qeyd etmək lazımdır ki, ilk insan 21-ci əsrin insanından çox fərqlənir.

4

4

Onların daha böyük ölçülü üz sümüyü, nisbətən kiçik ölçüdə çənələri və müasir insandan fərqli alın hissələri var idi. Eləcə də fərqli, uzun əlləri var idi. Bu, onu bildirir ki, onlar hələ də sürünmək üçün əllərindən istifadə edirdilər.

5

5

Dmanisidə tapılmış ilk avropalıların, Zezva və Mzianı Dmanisi muzeyində görmək olar.

6

6