Nənəmin yənəkləri

Nənə eynəklərini itirib. O, ətrafa baxıb divanın üzərində qələmini tapdı.

Bu mənim qələmimdir!

1

Baba onun köməyinə gəldi.

O, ətrafa baxıb öz kitabını dolabın üstündən tapdı.

-Bu mənim kitabımdır!

2

Niko köməyə gəldi.

Niko ətrafa baxdı. Masanın üstündən öz maraqlı əhvalatlar kitabını tapdı.

Nə yaxşıdır!

Mari köməyə gəldi.

3

O ətrafa baxdı. Mari balışın altına baxdı və öz oyuncaq ayısını tapdı.

- Nə yaxşıdır!

4

Ətrafa baxdı. Pərdələrin arxasına baxdı.

Ana Marinin ayaqqabılarını tapdı.

- Mari, sənin itmiş ayaqqabıların!

5

İt də köməyə gəldi.

O, divanın altına baxdı və orada sümük tapdı.

6

Hamı o tərəf-bu tərəfə baxdı. Hamı öz itmiş əşyasını tapdı. Nənənin eynəklərini heç kim tapmadı!

“Baxın! Nənənin eynəklərini tapdım! Onlar nənənin başındadır!”

7