Qarışqalar

Vato həyətdə oynayır.

Vato qarışqaların yuvasını tapdı.

1

2

Yuvanın yanında çoxlu qarışqa hərəkət edir.

Qarışqalar dayanmırlar.

Qarışqalar hər zaman hərəkət edirlər.

3

4

Qaranquşlar yem axtarırlar.

Qaranquşlar yemi yuvalarına aparırlar.

Vato qarışqaları saymağa çalışır.

Bir, iki... Əlli...

Vato qarışqaları saya bilmir.

5

6

Onlar həddən artıq çoxdurlar.

Qarışqalar sürətlə hərəkət edirlər.

Vato oyununu davam etdirir.

7

8