Mənim oyuncaqlarım

Bu, mənim otağımdır.

Burada çoxlu ayı var.

Ağ ayı mənim oyuncağımdır.

Ağ ayı böyükdür.

Böyük ayı ağdır.

Ağ ayını anam hədiyyə etmişdir.

Burada mənim maşınım var.

Mənim maşınım böyükdür.

Maşını atam hədiyyə etmişdir.

Mən oyuncaqlarımı sevirəm.