Eka məktub yazır

Eka dostuna məktub yazır.

2

Eka göy qələm və ağ vərəq götürdü.

4

Eka məktub yazır.

Eka məktub yazdı.

6

Eka kağızı qatlayıb zərfə qoydu.

8

Eka zərfi çantaya qoyub məktəbə getdi.

10