Uşaq

Uşaq balacadır.

Uşağın əlləri var.

Uşağın ayaqları var.

Uşağın barmaqları var.

Uşağın başı var.

Uşağın ağzı var.

Uşağın burnu var.

Uşağın qulaqları var.

Uşağın gözləri var.

Uşaq danışa bilmir.

Uşaq yeriyə bilmir.

Uşaq böyüyür.

Uşağın əlləri böyüyür.

Uşağın ayaqları böyüyür.

Uşağın barmaqları böyüyür.

Uşağın başı böyüyür.

Uşağın ağzı böyüyür.

Uşağın burnu böyüyür.

Uşağın gözləri böyümür.

Uşaq böyüyür.