Bizim sinif

Zura mənim sinif yoldaşımdır.

Onun qısa saçları var.

Lia mənim sinif yoldaşımdır.

Onun çilləri var.

Nana mənim sinif yoldaşımdır.

Onun qəhvəyi rəngdə gözləri var.

Artur mənim sinif yoldaşımdır.

Onun qırmızı saçları var.

Billura mənim sinif yoldaşımdır.

Onun sırğaları var.

Anna mənim sinif yoldaşımdır.

Onun mavi gözləri var.

Zöhrə mənim sinif yoldaşımdır.

Onun uzun saçları var.

Bu, mənim sinfimdir!