Biz səslər buraxırıq

Mən danışıram.

Mən mahnı oxuyuram.

Küçük hürür.

Toyuq qaqqıldayır.

Şir nərildəyir.

İnək böyürür.

Pişik miyovuldayır.

Keçi mələyir.

Qurbağa quruldayır.

Quş cikkildəyir.