Balalar

Bu, Muradır.

Mura mənim dostumdur.

Bu, Pisodur.

Piso mənim dostumdur.

Bu Natsaradır.

Natsara mənim dostumdur.

Bu Qurşadır.

Qurşa Muranın balasıdır.

Bu, Pepodur.

Pepo Pisonun balasıdır.

Bu Çəpgözdür.

Çəpgöz Natsaranın balasıdır.