Ağ keçi

Mən ağ keçiyəm.

1

Mənim ağ tüklərim var.

2

Mənim mavi gözlərim var.

3

4

Mənim iki buynuzum var.

5

Mən ot yeyirəm.

Mən çəpərlərdə gəzirəm.

6

Mən mələyirəm.

7