Bu, səmadır!

Bu, səmadır.

1

Səma mavidir.

2

Bu, dənizdir.

Dəniz mavidir.

3

4

Bu, torpaqdır.

Torpaq boz rəngdədir.

5

6

Bu, bənövşədir.

7

Bənövşə bənövşəyidir.