Yer kürəsi yumrudur

Top yumrudur.

Günəş yumrudur.

Alma yumrudur.

Portağal yumrudur.

Mənim başım yumrudur.

Yer kürəsi yumrudur.