Bənövşə

Bənövşə güldür.

Bənövşə kiçik güldür.

Bənövşə çəmənlik gülüdür.

Bənövşə göy rəngdədir. Onun yaşıl yarpaqları var.

Bənövşə çəmənlikdə yetişir.

O, yazda böyüyür.

İndi yazdır.

Məktəbimin yanında bənövşələr yetişir.

Mən bənövşələri topladım.

Bənövşələri anama hədiyyə etdim. Anam bənövşələri çox sevir.