Tənbəl it,

Bu, mənim itimdir.

Mənim itimin adı Cinodur.

Cino yatmağı sevir.

Cino bütün günü yatır.

Cino qaçmağı sevmir.

Cino bütün günü uzanır.

Cino hürməyi sevmir.

Cino sakit durur.

Cino tənbəl itdir.