Sirkdə

 

Salome və Elene sirkə getdilər.

 

\"\"

 

1

1

 

Bu təlxəyin qırmızı burnu var.

 

\"\"

 

2

2

 

O təlxəyin sarı burnu var.

 

\"\"

 

3

3

 

Bu təlxəyin qırmızı yanaqları var.

 

\"\"

 

4

4

 

O təlxəyin ağ yanaqları var.

 

\"\"

 

5

5

 

Bu təlxək meymunla oynayır.

Meymunun uzun quyruğu var.

 

\"\"

 

6

6

 

O təlxək donuzla oynayır.

Donuzun qısa və burulmuş quyruğu var.

 

\"\"

 

7

7

 

Bu təlxək dovşan balası ilə oynayır. Dovşanın yumru quyruğu var.

 

\"\"

 

Təlxəklər bir-biri ilə oynayırlar.

Təlxəklərin quyruqları yoxdur.

 

8

8