Bu nədir

Bu nədir?~ - Ano soruşdu.

1

1

Bu evdir. Bu böyük evdir” – Vano cavab verdi.

2

2

3

3

„Bu evdir? - Ano soruşdu.

„Yox, evdən böyükdür. Bu, xəstəxanadır.“

- Vano cavab verdi.

4

4

5

5

„Bu ofisdir?” -Ano soruşdu.

„Yox, xəstəxanadan böyükdür. Bu, mehmanxanadır”

– dedi Vano.

6

6

7

7

„Bu, mehmanxanadır?“ - Ano soruşdu.

„Yox, bu məktəbdir. Məktəb mehmanxanadan

böyük olmur” – Vano cavab verdi.

Gəl, içəri keçək!

8

8