Mənim dostum

Mənim dostum var.

1

1

Mənim dostum Rustavidə yaşayır.

2

2

Mənim dostum qızdır.

Onun adı Məryəmdir.

3

3

Məryəm yaxşı qızdır.

Məryəm oxumağı sevir.

Məryəm yaxşı oxucudur.

4

4

O, riyaziyyatı da yaxşı bilir.

Riyaziyyat onun sevimli fənnidir.

Məryəm ağıllı qızdır.

5

5

Mən Məryəmlə söhbət etməyi sevirəm.

Biz tez-tez söhbət edirik.

6

6

Mən Məryəmlə gəzintiyə çıxmağı sevirəm.

Biz birlikdə tez-tez gəzirik.

7

7

Məryəm mənim ən yaxın dostumdur.

8

8