Səma

Bu, səmadır.

Səma başımızın üzərindədir.

1

1

Səma mavi rəngdədir.

Səhər səmada günəş çıxır.

2

2

Günəş qırmızıdır.

Gecə səmada ay və ulduzlar görünür.

3

3

Günəş birdir. Ay da birdir. Ulduzlar çoxdurlar.

4

4

Səmada qara bulud görünür.

Yağış yağır.

Səmada təyyarə uçur.

5

5

Quşlar səmada uçurlar.

6

6

Yazdır.