Nino şəkil çəkir

Nino şəkil çəkir.

Nino rəngli karandaşlarla şəkil çəkir.

1

1

2

2

Nino ağ kağıza şəkil çəkir.

Nino səma çəkdi.

3

3

4

4

Nino dağ çəkdi.

5

5

6

6

Nino meşə çəkdi.

7

7

8

8

Nino güllərin şəklini çəkdi.

9

9

10

10

Nino meşənin yanında ev çəkdi.

11

11

12

12

Evin bacasından tüstü çıxır.

13

13

14

14

Nino günəş çəkdi.

15

15

16

16

Günəşin yanında iki balaca bulud var.

17

17

18

18