Mənim ailəm

Mən Qioyam.

Bu Datodur.

Dato mənim qardaşımdır.

Bu İyadır.

İya mənim bacımdır.

Bu mənim anamdır.

Bu mənim atamdır.

Bu mənim nənəmdir.

Bu mənim babamdır.

Bu mənim ailəmdir.