Öz-özünün şəklini çəkə bilərsən

Sən öz-özünün şəklini çəkə bilərsən. Belə şəkil avtoportret adlanır. Rəsm üçün sənə lazım gələcəkdir:

Güzgü,

Qara karandaş,

Vərəq,

Rəngli boyalar

1

1

2

2

Hansı rənglər lazım gələcəkdir?

Baxır, hansı rəngləri sevirsiniz. Bir də baxır ki, saçınız nə rəngdədir, gözlərinizin rəngi nədir.

Başlayaq!

3

3

4

4

Güzgüyə bax.

Əvvəlcə böyük dairə çəkək.

Dairənin ortasına xətt çək ki, iki bərabər hissəyə bölünsün.

Nə alındı?

İki yarımdairə!

5

5

6

6

Sonra hər yarımdairədə gözlər çəkin.

Bundan sonra dodaqlar çək, çəkilmiş xətt boyunca.

Nə alındı?

Sifət!

7

7

8

8

Sonra böyük yarımdairədə iki balaca yarımdairə çək.

Nə alındı?

Qulaqlar!

9

9

10

10

Bundan sonra gözlərin üzərindən iki balaca qövs çək.

Nə alındı?

Qaşlar!

11

11

12

12

Böyük yarımdairələrdə iki göz çək. Karandaşa möhkəm

basma. Yüngülcə çək.

Nə alındı?

Yanaqlar!

13

13

14

14

Saçına bax. Saçların qısadırmı? Uzundurmu? Saçların dalğalıdırmı? Düz saçların var? Şabalıdı saçların var? Sarışın saçların var? Qırmızı saçların var? Qara saçların var?

Indi necə saçlarının olduğunu çək.

15

15

16

16

Sonda çəkdiyin şəkli rənglə. Gözləri rənglə. Dodaqları rənglə. Dodaqları qırmızı rəngə boya. Hamının dodaqları qırmızı olur. Yanaqları rənglə. Yanaqları çəhrayı rəngə boya.

Hamının çəhrayı yanaqları olur.

İndi sənin avtoportretin var!

17

17

18

18