Quşlar və onların balaları

Qartal quşdur. O, quşların şahıdır. Qartalın balası qartal balası adlanır. Qartal böyük və güclü quşdur. O qədər böyükdür ki, heyvanları da yeyə bilir. Qartal dovşan və dələni yeyir. O, böyük yuvalar düzəldir və öz balaları ilə birlikdə yaşayır. Uçuş zamanı qartal tarazlığını saxlamaq üçün bir qanadının tüklərini ikinci qanadında tökülən tük qədər yoluşdurur...

Qarğa da quşdur. Qarğa çox uzun müddət yaşayır. Qarğa yuvasını qalıqlardan qurur və balaları ilə birlikdə yaşayır. Qarğa ağıllı quşdur. O, qozu yem kimi istifadə edir. Qarğa maşınlara qoz atır ki, qozu sındırsın və balaları ilə birlikdə sındırılmış qozu ləzzətlə yesin. Qarğa müxtəlif səslə danışır. Qarğa öz balaları ilə birlikdə nazik və hərarətli səslə danışır, başqaları ilə isə qarıldayır və möhkəm səs buraxır.

Bayquş da quşdur. Bayquş öz balaları ilə birlikdə ağacın koğuşunda yaşayır. Bayquş da ağıllı quş hesab edilir, həqiqətdə isə bayquş elə də ağıllı deyil, - bayquşdan daha da ağıllı quşlar var. Bayquş gecə quşudur. O, gecə sakitcə uça bilir. Bayquşun çox böyük gözləri var. Böyük gözləri ilə gecə yaxşı görür. Öz gözləri ilə yemək axtarır. Gözləri isə elədir ki, sanki bayquş fikirləşir. Bunun üçün də insanlar elə düşünürlər ki, bayquş ağıllıdır. Bayquşun müdrikliyi yunan əsatirlərindən gəlir. Qədim Yunanıstanda bayquş hər zaman müdriklik ilahəsi Afinanı müşayiət edirdi. Bunun üçün də camaat fikirləşirdi ki, bayquş ağıllı və müdrikdir.

Qaranquş da quşdur. Qaranquş və onun balaları yuvada yaşayırlar. Qaranquşlar yuvasını insanlara yaxın, onların evlərində qururlar. Qaranquşlar yuvalarını ağaclarda da düzəldirlər. Qaranquşlar öz balalarını da yemləyirlər. Qaranquşlar öz balalarını havada uçan zaman da yedizdirirlər. Soyuqda qaranquşlar isti ölkələrə uçurlar. Yazda havalar istilənəndə onlar isti ölkələrə qayıdırlar. Buna görə də qaranquşun gəlişi baharın gəlişini bildirir. Qaranquş baharı və buna uyğun olaraq istilik və sevinc gətirir. Buna görə də qaranquş insanlar üçün xeyirxahlıq, qələbə və nailiyyət gətirən quşdur.

Göyərçin də quşdur. Göyərçin və onun balaları da yuvada yaşayırlar. Göyərçinin təxminən 150 növü var. Onlar

3 qrupa bölünürlər: poçt göyərçinləri, dekorativ göyərçinlər və ətlik göyərçinlər... Poçt göyərçinlərinin yerlərini yadda saxlamaqda yaxşı qabiliyyətləri var. Poçt göyərçinlərini əvvəllər xüsusi olaraq əhlilləşdirir və məktubları bir şəhərdən digər şəhərə, bir ölkədən başqa ölkəyə göndərmək üçün istifadə edirdilər. Məktubları paylamaq üçün göyərçindən çox qədim zamanlardan istifadə edirdilər. O cümlədən idman oyunları zamanı, eləcə də müharibə dövründə istifadə olunurdu. Hal-hazırda poçt göyərçini məktubların göndərilməsi üçün istifadə olunmur. Buna baxmayaraq insanlar bu gün də göyərçinin xüsusiyyətlərindən istifadə edirlər. Məsələn, çətin yerdə olan yaşayış yerindən şəhərə qan analizlərini keçirmək üçün istifadə olunur. Eləcə də poçt göyərçinlərindən dənizdə batmış qayığı və ya itmiş insanı axtarmaq üçün istifadə edirlər. Poçt göyərçini bu gün də insan həyatında mühüm rol oynayır. Dekorativ göyərçin çox gözəldir. O öz xarici görünüşü, tükləri və gözəl uçuşu ilə seçilir. Ətlik göyərçin böyük olur və onu yeyintidə istifadə edirlər. Ətlik göyərçin həm də yaxşı çoxalır. Ətlik göyərçin 14 bala verə bilir.

Tovuzquşu da quşdur. Tovuzquşu dünyada ən böyük quşdur. Dünyada ən məşhur hind tovuzquşudur. Tovuzquşu Hindistanın rəmzidir. Onun çox gözəl, rəngli uzun quyruğu var. Tovuzquşunun quyruğu onun bədənindən uzundur. Onun quyruğu 1,5 metrdən uzundur. Tovuzquşunun quyruğu 100-150 rəngli dənələrdən ibarətdir. Onun quyruğu yelpik kimi açılır və olduqca gözəl bir görüntü yaradır. Bir çox ailələr tovuzquşunu onun gözəlliyinə görə evdə saxlayırlar. Tovuzquşu quş olmasına baxmayaraq

uçmağı sevmir. Tovuzquşu vaxtının çox hissəsini yerdə keçirir. Yemi və yuvası da torpaqda olur. Havada çox nadir hallarda uçur, çünki zəif uçur. Tovuzquşu 20 il yaşayır. O, həşəratlarla və sürünənlərlə qidalanır...