Çirkin ördək balası

Kənd həyətlərindən birində çoxlu quşlar yaşayırdı. Ördəklər, toyuqlar, qazlar və hinduşkalar. Bir ördək bala çıxardı. Ördək çirkin bir bala çıxardı. Ana ördək çox məyus oldu. Bütün ördək balaları yumşaq və gözəl idi. Yalnız bir ördək balası çirkin idi.

1

1

2

2

Çirkin ördəyi quşlar çox sıxışdırırdılar. Erkək ördək balanın üstünə qışqırırdı. Hinduşka ördək balasını dimdikləyirdi. Qaz isə onu çirkin adlandırırdı.

3

3

4

4

Çirkin ördək balasını toyuqlar toyuq hininə buraxmadılar. Ördəklər də balanı yaxın buraxmırdılar. Hinduşkalar da onu yaxın qoymurdular. Sonda quşlar ördək balasını həyətdən qovdular.

5

5

6

6

Çirkin ördək balası gedib çayın kənarında yaşamağa başladı. Çayın kənarında ördək balası tək yaşayırdı.

Bir dəfə çayın kənarında qu quşları uçurdular. Qu quşları ağ və gözəl idilər. Gözəl qu quşları çayda üzürdülər. Ördək balası qu quşlarından gözünü çəkə bilmirdi.

7

7

O, ağ qu quşlarını çox bəyənirdi. Çirkin ördək balası qu quşu kimi gözəl olmaq arzusunda idi.

8

8

Zaman keçdi. Çirkin ördək balası böyüdü. Bir dəfə ördək balası çaya baş vurdu. Çirkin ördək balası suya baxdı. Suda çox gözəl bir ağ qu quşu üzürdü.

Gözəl qu quşu səmaya uçdu. O, öz həyətinə qondu. Toyuqlar, qazlar və hinduşkalar gözəl qu quşundan gözlərini çəkə bilmirdilər.

9

9

Hans Xristian Andersenin əsasında თვალს ვერ აშორებდნენ.

10

10

10

10