ქარი ქრის... (ქ)

ქარია.

ქარი ქრის.

აქ მანქანაა.

ეს მანქანა ტაქსია.

აქ ქალია.

ეს ქალი ქეთია.

ქეთი დირექტორია.

ეს ქეთის ქუდია.

ეს ქეთის ქოლგაა.

ქეთი თქვენი სკოლის დირექტორია.

ქეთი მანქანას აჩერებს.

 

ქარი ქრის.