Տարօրինակ շենքեր

Երեկ մորս ընկերներն էին հյուր եկել մեզ: Հյուրերից մեկը`

Աննան, ինձ նվիրեց մեծ նկարազարդ գիրք:

1

- Հուսով եմ, կհավանես, - ասաց Աննան:

- Անչափ շնորհակալ եմ, - պատասխանեցի ես:

Վազեցի սենյակ: Գիրք եմ կարդում: Գրքում տարօրինակ շենքեր կան:

Ահա իմ սիրելի շենքերը:

2

Տուն-զամբյուղ

Այս տուն-զամբյուղը շատ եմ հավանել: Այն Ամերիկայում է գտնվում: Այս շենքը զամբյուղի է նման:

3

Գրադարան շենք

4

Գրադարան շենքը ևս շատ հավանեցի: Այսպիսի շենքում շատ կկարդայի: Երանի շա՞տ մարդ է հաճախում այստեղ:

Ծռմռված տուն

Ծռմռված տունն էլ եմ շատ հավանում: Այս տունը ծռմռված գծեր ունի: Այս տան մեջ խանութներ կան:

5

Պարող տուն

6

Պարող տունն էլ շատ հավանեցի: Այն քաղաքում է գտնվում: Այդ տունը բոլորն են հավանում:

Տուն դաշնամուր

Տուն դաշնամուրը ևս հավանեցի: Այն ապակյա շենք է:

7

8

Դու ո՞ր շենքը հավանեցիր: Ինչո՞ւ: