Երեխան

Երեխան փոքրիկ է:

Երեխան ձեռքեր ունի:

Երեխան ոտքեր ունի:

Երեխան մատներ ունի:

Երեխան գլուխ ունի:

Երեխան բերան ունի:

Երեխան քիթ ունի:

Երեխան ականջներ ունի:

Երեխան աչքեր ունի:

Երեխան խոսել չգիտի:

Երեխան քայլել չգիտի:

Երեխան մեծանում է:

Մեծանում են երեխայի ձեռքերը:

Մեծանում են երեխայի ոտքերը:

Մեծանում են երեխայի մատները:

Մեծանում է երեխայի գլուխը:

Մեծանում է երեխայի բերանը:

Մեծանում է երեխայի քիթը:

Մեծանում են երեխայի ականջները:

Երեխան մեծանում է:

Երեխան սկսում է քայլել: