Կրկեսում

Սալոմեն և Էլենեն կրկես գնացին:

1

1

Այս ծաղրածուն կարմիր քիթ ունի:

2

2

Այն ծաղրածուն դեղին քիթ ունի:

3

3

Այս ծաղրածուն կարմիր այտեր ունի:

4

4

Այն ծաղրածուն սպիտակ այտեր ունի:

5

5

Այս ծաղրածուն խաղում է կապիկի

հետ: Կապիկը երկար պոչ ունի:

6

6

Այն ծաղրածուն խոզի հետ է խաղում: Խոզը փոքրիկ և ոլորուն պոչ ունի:

7

7

Այս ծաղրածուն փոքրիկ նապաստակի հետ է խաղում: Փոքրիկ նապաստակը կլոր պոչ ունի:

8

8

Ծաղրածուներն իրար հետ են խաղում: Ծաղրածուները պոչ չունեն:

9

9