Մատները

Սա իմ ձեռքն է:

Երկու ձեռքերիս վրա տասը մատ ունեմ:

1

1

Մատները տարբեր չափի են:

2

2

Սա բթամատն է,

սա` ցուցամատը,

3

3

սա` միջնամատը,

սա` մատանեմատը,

4

4

սա` ճկույթը:

5

5

Մատներով առաջադրանքս եմ գրում:

Մատներով գիթառ եմ նվագում:

6

6

Մատներով կերակուր եմ ուտում:

Սա իմ ոտքն է:

7

7

Ոտքիս վրա հինգ մատ ունեմ:

8

8

Երկու ոտքերիս վրա տասը մատ ունեմ:

9

9

Ընդամենը քսան մատ ունեմ:

10

10

11

11