Տատիկը ժամանեց

Այսօր տատիկն է ժամանել գյուղից:

Նա գյուղից զամբյուղ է բերել:

1

Տատիկի զամբյուղը ծանր է:

2

3

Զամբյուղի մեջ շատ միրգ կա` թուզ, դեղձ, տանձ, սալոր, խաղող և խնձոր:

Տատիկը զամբյուղից հանեց միրգը:

Դեռ թուզը հանեց,

4

այնուհետև խաղողը հանեց,

5

հետո սալորը հանեց,

6

այնուհետև դեղձը հանեց,

7

հետո տանձը հանեց,

8

և վերջում, տատիկը խնձորը հանեց:

9

Այժմ տատիկի զամբյուղը դատարկ է:

Այժմ տատիկի զամբյուղը թեթև է: