Էկան նամակ է գրում

Էկան իր ընկերոջը նամակ է գրում:

2

Էկան վերցրեց կապույտ գրիչ և սպիտակ թերթ:

4

Էկան նամակ է գրում:

Էկան նամակ գրեց:

6

Էկան թերթը ծալեց և դրեց ծրարի մեջ:

8

Էկան ծրարը պայուսակի մեջ դրեց և

դպրոց գնաց:

10