Երեխաները

Սա Մուրան է:

Մուրան իմ բարեկամն է:

Սա Փիսոն է:

Փիսոն իմ բարեկամն է:

Սա Նացարան է:

Նացարան իմ բարեկամն է:

Սա Ղուրշան է:

Ղուրշան Մուրայի ձագն է:

Սա Փեփոն է:

Փեփոն Փիսոյի ձագն է:

Սա Բաճիան է:

Բաճիան Նացարայի ձագն է: