Կենդանիներ

Ես խաղում եմ շան հետ:

Ես խաղում եմ կատվի հետ:

Ես խաղում եմ Ճագարի հետ:

Ես խաղում եմ շնիկի հետ:

Ես խաղում եմ կատվաձագի հետ:  

Ես խաղում եմ փոքրիկ ճագարի հետ: