Սպիտակ այծը

Ես սպիտակ այծ եմ:

1

Ես սպիտակ բուրդ ունեմ:

2

Ես կապույտ աչքեր ունեմ:

3

4

Ես երկու պոզ ունեմ:

5

Ես խոտ եմ ուտում:

Ես ցանկապատներին

եմ բարձրանում:

6

Ես մկկում եմ:

7