Հույզեր

Ես երջանիկ եմ:

Ես տխուր եմ:

Ես զայրացած եմ:

Ես ուրախ եմ:

Ես թախծոտ եմ:

Ես ամաչում եմ:

Ես լարված եմ:

Ես զվարթ եմ:

Ես վախենում եմ: