Երկիրը կլոր է

Գնդակը կլոր է:.

1

Արևը կլոր է:

2

Խնձորը կլոր է:

3

Նարինջը կլոր է:

4

Իմ գլուխը կլոր է:

5

6

Երկիրը կլոր է: